ארכיון חודשי: אוקטובר 2020

חקר הקמת בי"ס לרפואה בגליל כמחולל שינוי בפריפריה – פרק ח: אחרית דבר

ממשלת ישראל החליטה, ב-2005, על בחינת הצורך בהקמה של אוניברסיטה, מכון מחקר יישומי ובית ספר לרפואה, בגליל. ב-2009 החליטה הממשלה על הקמת הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת וציינה כי היא רואה בכך "פרויקט לאומי מחולל שינוי בפריפריה" שכן צמצום הפער בין הגלעין לבין שולי המדינה בישראל הוא מרכיב חיוני לחוסן לאומי. השר לפיתוח הנגב והגליל הכריז, במספר הזדמנויות שנקרו לפניו, שהקמת הפקולטה תביא להעצמת ההון האנושי במרחב הצפון באמצעות הוספה של 5,000 מקומות עבודה בגליל וצירוף של מאות משפחות חדשות שיתיישבו באזור.

האוניברסיטה ומכון המחקר טרם הוקמו ולעת הזאת הקמתם כלל אינה מצויה על סדר היום של הממשלה ושל המל"ג/ות"ת על אף מחקרים, מסמכי מדיניות וניירות עמדה שהכינו הרשות לפיתוח הגליל, חברת צפונה-דרומה וגופים נוספים כדוגמת ה-OECD, שהצביעו על נחיצותם של האוניברסיטה ומכון המחקר כמאיצי פיתוח אזורי. אין ספק כי אי-הקמתם של האוניברסיטה ושל מכון המחקר פוגעת ביכולת הצפון הפריפריאלי לצמצם פערי אי-שוויון ביחס אל הגלעין.

להמשיך לקרוא

חקר הקמת בי"ס לרפואה בגליל כמחולל שינוי בפריפריה – פרק ז: ממצאים – תמונת המצב

"רבותינו זיכרונם לברכה אמרו, אסור לו לאדם להינות בעולם הזה בלא ברכה. אכל כל מאכל, שתה כל משקה, צריך לברך עליהם תחילה וסוף. הריח עשב טוב, ריח בשמים, ריח פירות טובים, מברך על ההנאה. כיוצא בזה לגבי ראייה." [1]

 

***

כאמור בפרק א', עבודה זו התבססה על תשתית מחקרית תיאורטית ואמפירית. התשתית התיאורטית הושתתה על סקר ספרות, בארץ ובעולם. התשתית האמפירית נוצקה באמצעות איסוף מידע מגורמים משפיעים ובעלי עניין כמו גם מגורמים מושפעים במרחב הגליל, הן מתוך עבודות, דו"חות, מחקרים ומסמכי מדיניות והן באמצעות ראיונות, פגישות עבודה והתכתבויות באמצעות דוא"ל.

הקמת הפקולטה לרפואה של בר אילן בצפת הייתה מימוש של החלטה פוליטית של השלטון המרכזי שראה בה פרויקט מחולל שינוי בפריפריה. על שולחן מקבלי ההחלטות עדיין מונחים שני נושאים נוספים, שהממשלה החליטה על ביצועם, אך טרם מומשו: הקמת אוניברסיטה בגליל והקמת מכון מחקר אוניברסיטאי יישומי בגליל. לעת הזאת אין צפי לקבלת החלטות בנושאים הללו.

להמשיך לקרוא

גרפיטי 87

להמשיך לקרוא

חקר הקמת בי"ס לרפואה בגליל כמחולל שינוי בפריפריה – פרק ו: תכנון אזורי בישראל

"ויאמר אברם אל-לוט אל-נא תהי מריבה ביני לבינך ובין רעי ובין רעיך כי-אנשים אחים אנחנו. הלוא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם-השמאל ואימנה ואם-הימין ואשמאילה." (בראשית, י"ג: 9-8)

***

בשנים שהטרימו את מדינת ישראל פעלו המוסדות הלאומיים להרחבת היישוב היהודי בארץ-ישראל. ההתיישבות החקלאית בספר נתפשה ככלי מרכזי להידוק האחיזה היהודית בקרקע ולהרחבת ה-N ההתיישבותי.

הכוח המרכזי המעצב מרחבים ואזורים הוא התכנון הפיזי. לכאורה, יצרה מדינת ישראל אקלים נוח לתכנון פיזי, הן בקנה מידה ארצי, הלאומי, והן בקנה מידה אזורי, המקומי. בעשורים הראשונים מומנו מרבית מפעלי הפיתוח והבנייה השונים מאמצעים ציבוריים ומתקציבים ממשלתיים. בעלות המדינה על קרקע בהיקף של 90% ומעלה מאפשרת תכנון מקיף, כוללני, המתפרש על מרחבים. עם זאת, מציינת רחל וילקנסקי (1987), לא השכילה המדינה להציע אמות מידה לקביעת אזורים והחלוקות והגבולות הפנימיים שהותוו הם מנהלתיים ומלאכותיים המתבססות על צרכים ומטרות של גופים ממסדיים כאלה או אחרים.

להמשיך לקרוא

מחווה לדן פגיס במלאת 90 ש' להולדתו

דן פגיס (16.10.1930 – 29.6.1986). סופר, משורר, מתרגם, בלשן, עורך. ניצול שואה. רשימה זאת מוקדשת לו במלאת 90 ש' להולדתו.

כתוב בעפרון בקרון החתום / דן פגיס

כָּאן בַּמִּשְׁלוֹחַ הַזֶּה
אֲנִי חַוָּה
עִם הֶבֶל בְּנִי
אִם תִּרְאוּ אֶת בְּנִי הַגָּדוֹל
קַיִן בֶּן אָדָם
תַּגִּידוּ לוֹ שֶׁאֲנִי…

ובנתניה, ברחבה מול יד לבנים, לא רחוק מהאנדרטה לזכר ניצחון הצבא האדום על הנאצים, אותה חנך ולדימיר פוטין, השליט הכל-יכול של רוסיה המודרנית, שהחליפה את ברית-המועצות הקומוניסטית, שהחליפה את רוסיה הצארית, מוצב פסל המנציח את השיר לעיל.

להמשיך לקרוא

גד' 184 – אבירי לב

בדיוק היום, 15.10.2020, מלאו 47 ש' לתחילת מבצע "אבירי לב" שהוא צליחת תעלת סואץ ע"י כוחות צה"ל והעברת כובד המשקל של מלחמת יום הכיפורים מקרבות בסיני לקרבות בגדה המערבית, על אדמת מצרים, של התעלה בואכה ק"מ ה-101 מקהיר. ועל הדרך גם כותרה ארמיה מצרית. בקיצור היה זה יום המהפך. מהתגוננות/מגננה להתקפה.

ובדרך, מן המושב אל ראש ההר, על אם הדרך, דהיינו כביש הגישה למושב תרום מכביש 44 הוא כביש "הגבורה", פגשו, מחבר שורות אלו וידידו צ', באנדרטה שהוקמה לזכר חיילי גד' 184, שנפלו חלל במלחמת יום הכיפורים.

להמשיך לקרוא

גרפיטי 86

להמשיך לקרוא

מוריד הגשם – סיפור של עגנון לחודש תשרי תשפ"א

מוריד הגשם – סיפור של עגנון לחודש תשרי תשפ"א:

בתשרי מתפללים אנו את תפילת הגשם. מוריד הגשם. שירד המטר בעתו. וליתר דיוק – בשמיני עצרת. הנה מציתי אצל ש"י עגנון סיפור הקושר בין גשם, תפילה, אדמה ועת. בדיוק מה שהיה נחוץ לי. ראשית דבר – מביא אני פסוק או שניים מן המקרא: "אם-בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה." (ויקרא כו, ד-ג).

להמשיך לקרוא

מסע מצולם בניו זילנד 12 – גרפיטי בוולינגטון (2)

להמשיך לקרוא

חקר הקמת בי"ס לרפואה בגליל כמחולל שינוי בפריפריה – פרק ה: פיתוח אזורי ואוניברסיטה

"אם ברצונך לבנות עיר עולם קלסית, הקם אוניברסיטה גדולה והמתן מאתיים שנה" [1]

***

פיתוח אזורי

"פיתוח הוא תהליך היוצר צמיחה, התקדמות, שינוי חיובי איכותי או תוספת של רכיבים פיזיים, כלכליים, סביבתיים, חברתיים ודמוגרפיים. מטרת הפיתוח היא עלייה ברמת החיים ובאיכות החיים של האוכלוסייה, והרחבת הזדמנויות להכנסה ותעסוקה, מבלי לפגוע במשאבי הסביבה. הפיתוח הוא שימושי, אך לא בהכרח בטווח המידי. כתהליך, שואף הפיתוח תמיד להמשכיות השינוי והצמיחה." (מפעם, 2013: 14)

מדיניות פיתוח אזורי היא אפוא מאמץ מרוכז של השלטון שמטרתו להאיץ את הפיתוח הכלכלי של אזור מסוים באמצעות כלים לרבות חקיקה, אסדרה, תקינה, פיתוח תשתיות, סבסוד, והשקעה במו"פ. מימוש הפיתוח יכול להיעשות בתחומים מדידים / ברי כימות (לרבות דמוגרפיה, כלכלה, תשתיות וסביבה) או בתחומים איכותיים (כדוגמת קהילה, הון אנושי, ארגון ומיומנויות). הפיתוח האזורי הוא רמת ביניים בין תכנון ארצי/לאומי לבין הרמה המקומית של יישוב בודד.

להמשיך לקרוא