יפן: The Hakone Open-Air Museum

הגענו להקונה. את התיקים הנחנו בריוקאן. יקבלו אותנו רק לאחר חמש. כאן יש סדר. וזמן הוא זמן. האמת – ידענו שכך זה יהיה. והתארגנו מבעוד מועד כיצד לנצל את הזמן שעמד לרשותנו. לפיכך יצאנו אל ההרים. קיבלנו קופונים ותפסנו אוטובוס ל- The Hakone Open-Air Museum. מן השמים ירדו טיפות ספורות. והיה קר.  ובכול זאת התחלנו לתור את המוזיאון – על שלל פסליו. ולכם הקוראים לא נותר אלא לשוטט עם העכבר…
 

מהו פסל? מהו פיסול? לפני שאנו נכנסים למוזיאון ומתחילים במלאכת ההתרשמות, שתלווה את החוויה האישית, הבה ונקרא מעט, ממש "על קצה המזלג", אודות פסל ופיסול על-מנת לקבל רקע ובסיס כלשהם:

ברם, לא הביטוי המופשט הוא חידושה הגדול של אמנות הפיסול בימינו, כיוון שערכי היסוד האמנותיים של פסל מופשט זהים עם אלה של פסל פיגורטיבי. ואילו הבעיה הפלסטית החדשה, שהעמידו לעצמם פסלי המאה ה-20 ושכמעט לא תפסה כל מקום בפיסול של העבר, הנה בעיית כיבוש החלל והחדרתו, כחלק אינטגראלי, לתוך הווית הפסל. גרעין היצירה הפיסולית הנו הגוש, המסה העשויה צורות יסוד המשתלבות זו בזו, מתחברות זו לזו ומהוות קומפוזיציה ארכיטקטונית, שהיא הפסל. צורות אלה מוגדרות ומוגבלות על ידי משטחים, שדרך התחברותם זה לזה לפעמים היא אטית והדרגתית ולפעמים חדה וזויתית, ופניהם החיצוניים, לעתים הם חלקים ומלוטשים ולעתים גבשושיים ומחוספסים. חלוקת האור עליהם היא היוצרת, לגבינו, את התחושה החזותית של הגוש ואת התחושה המישושית של הטקסטורה.

בעוד שהציור מותחם על ידי מסגרת, המפרידה בינו לבין העולם החיצוני, קשור הפיסול קשר בלתי אמצעי לחלל. קשר זה גורם מתח בין היש ובין האין, בין הפוזיטיבי לנגטיבי, בין המסה לריקנות ובין הגוש לחלל, מתח המהווה אחד מיסודות הפיסול.הפסל וקשרו לחלל לובשים צורות שונות. יכול הפסל להיות גוש מוצק, אבן או בול עץ, חטוב ומוגדר מבחוץ, אך יכול הוא להיות גם חלל סגור על ידי עטיפה – צורת פיסול, שביטויה המופשט הראשוני יהיה הכד או הבנין – או כל צורה חסרת שימוש אחרת, הבנויה בדומה להם.

צורת הפסל יכולה להיתפס כשלמות של גוש אחיד – אפילו הוא מורכב מצורות יסוד אחרות; אך עשויה אף להיתפס כמבנה מורכב, שחוליותיו שומרות על עצמאותן בתוך אחדות הקומפוזיציה הכללית.

[…]

בדרכים שונות מוחדר החלל לפסל ופעולתו גם היא שונה בהתאם לכך, אם על ידי קריעת הגוש ופתיחתו, מבפנים, והעמדתו של החלל כניגוד לו, תוך הפיכתו של החלל למסה אנטי-גושית; או על ידי החדרתו כחיצים וכזרועות, הפושטות לתוך הגוש ו"אוכלות" אותו מבחוץ; או על ידי הריסת הגוש מעיקרו וביטולו לחלוטין, תוך בניית הקומפוזיציה מצורות-קווים, המהוות מעין רישום בחלל, כשהחומר עצמו חדל להיות תלת-ממדי והופך להיות חד-ממדי – קו, או דו ממדי – שטח, ורק על ידי דרך בנייתם והעמדתם, סבובם והטייתם הם כולאים בין אבריהם את האויר, היוצר את הצורה התלת-ממדית. 

[…]

פתרונן של כל הבעיות שמנינו עד כאן הוא היסוד ליצירה הפיסולית. שלמותה וביטויה נשענים על הפרופורציה ועל האיזון של ערכי יסוד, שהרכבם ויחסיהם מהווים את היצירה האמנותית. ערכים – שצרופיהם ויחסי צרופיהם הם הקובעים את אופיו ואת רוחו של הביטוי האמנותי – הם הם תוכן היצירה, תוכנה הפלסטי ולא תוכנה הספרותי. ערכים אלה קובעים אם היצירה שקטה ועצורה או מתפרצת ורגשית; אם היא רכה או חדה וחריפה; אם היא חיננית ודקורטיבית או רבת-כוח ועוצמה.

ביטוי זה הוא פרופורציה ואיזון בין הרגש למחשבה, בין התחושה לידע, בין סערת החושים לבין השקול והמדוד, בין האמורפי לבין הפורמאלי, בין הנע ליציב ובין הסטאטי לדינאמי, בין המתח לריפויו, בין הגוש לבין המרחב, בין הנפח לבין החלל, בין משקל לחוסר משקל, בין האנכי לבין האופקי, בין האורגאני לגיאומטרי, בין הישר לגלי, בין הקמור לקעור, בין הבליטה לבין השקע, בין הקל לבין הכבד, בין האור לבין הצל, בין החלק לבין המחוספס, בין העוז לבין הרוך, בין הגס למעודן, בין הפשוט למעוטר, בין האחיד לבין המורכב, בין הקו לבין השטח ולבין הנפח.

מקור: מירה פרידמן (1966), "פיסול", בתוך: בנימין תמוז (עורך), אמנות ישראל, מסדה, ע' 146 – 150.

 הוראות שימוש: ראשית יופיע שמו של היוצר, אחר-כך שם היצירה ומתחת הצילום הרלוונטי. לשון אחר: הכותרות תמיד מתייחסות למה שמופיע בעקותיהן. (לא בטוח שבכול מקום הצלחתי להשתלט על המנגנון של התוכנה ולהכתיב רווחים במקום שאני סבור אבל התוכנה, לעיתים, החליטה אחרת).

 היוצר: Marino Marini (Italian), 1901 – 1980

היצירה: II Guerriero, 1959 – 1960

 

היוצר: Taro Okamoto (Japanese), 1911 – 1996

היצירה: L'Homme Vegetal, 1971

 

היוצר: – Izumi Ando (Japanese), 1950

היצירה: Powerfull  Mass, 1984

 

היוצר: – Francois-Xavier, 1927 – 2008, and Clande Lalanne (Franch), 1924

היצירה: La Pleurense, 1986

היוצר: – Marisol Escobar (Venezuelan – American), 1930

היצירה: Three Figures, 1968

 

היוצר: – Sukichi Inoue (Japanese), 1930

היצירה: My Sky Hole, 1979

 

היוצר: –  Shigeo Matsubara (Japanese), 1944

היצירה: Cosmical Colour Space, 1968

 

היוצר: – Glynn Williams (British), 1939

היצירה: Holding, Kneeling, Protecting, 1983

 

היוצר: – Takanichi Ito (Japanese), 1939

היצירה: April Spiral, 1977

 

היוצר: Francesco Messina (Italian), 1903 – 1995

היצירה: Beatrice, 1983

 

היוצר: Yuki Shintani, Japan

היצירה: Alba, 1972

 

היוצר: Marta Pan (Hungarian – French), 1923 – 2008

היצירה: Floating Sculpture 3, 1969

 

היוצר: Mokujiki (Japanese), 1718 – 1810

היצירה: Eleven-headed Kannon, 1804

 

היוצר: Atsushi Inoto (Japanese), 1915 – 1984

היצירה: Rupture, 1969

 

היוצר: – George Rickey (American, 1907

היצירה: Two Lines Vertical, 1965 – 1976

 

היוצר: – Ygael Tumarkin (Israeli), 1933

היצירה: My Seven Pillars of Wisdom as a Homage to the Mountains of Japan, 1992

 

היוצר: – Giuliano Vangi (Italian), 1931

היצירה: Grand Racconto

 

היוצר: – Ryoji Goto (Japan), 1951

היצירה: Interesting Space Construction, 1978

 

היוצר: Kenneth Armitage (England), 1916 – 2002

היצירה: Both Arms, 1969 – 1970

 

היוצר: – Masayuki Nagare (Japanese), 1923

היצירה: Wind Impression

 

היוצר: – Barry Flanagan (British), 1941

היצירה: The Boxing Ones, 1985

 

היוצר: – Shin Yamamoto (Japanese), 1941

היצירה: Hey!, 1992

 

היוצר: Pablo Gargallo (Spanish), 1881 – 1934

היצירה: Le Grand Prophete, 1933

היוצר: Fernand Leger (French), 1881 – 1955

היצירה: La Fleure qui Marche, 1952

 

היוצר: Nicolas Schoffer (Hungarian – French), 1912 -1992

היצירה: Spattiodynamique No. 22, 1954 – 1980

 

היוצר: Emile-Antoine Bourdelle (French), 1861 – 1929

היצירה: Grand Statue de la Force. 1918 -1922

היצירה: Grand Statue de la Victoire. 1918 -1922

היצירה: Grand Statue de la Liberte. 1918 -1922

היצירה: Grand Statue de la I'Eloquence. 1918 -1922

 

היוצר: – Phillip King (British), 1934

היצירה: Sun in Moon Light, 1993

 

היוצר: Carl Milles (Swedish – American), 1875 – 1955

היצירה: The Hand of God, 1954

 

היוצר: – Igor Mitoraj (Pole), 1944

היצירה: Tete Endormie, 1983

 

היוצר: Jean Arp (French), 1886 – 1966

היצירה: Pepin Geant, 1937

היוצרים: Nobutaka Shikanai, Gbriel Loine, Atsushi Imoto

היצירה: Symphonic Sculpture

היוצר: Henry Moore (British), 1898 – 1986

היצירות: Working Models for Nuclear Energy, 1964- 1965 (ולא ידע מה הוא מנבא…)

 

  

היוצר: – Tonny Cragg (British), 1949

היצירה: Atomes, 1991

היוצר: Naum Gabo (Russion – American), 1890 – 1977

היצירה: Spheric Theme, 1976

היוצר: – Guy Rougemont (French), 1935

היצירה: Interpenetration de Deux Espaces, 1975

וישנם גם מראות אחרים. דשא צהבהב המנסה להשתקם מלפיתת הלובן שהתפוגג רק לפני ימים ספורים, מוזיאון המוקדש ליצירות פיקסו, מבנים כאלה ואחרים ואף מקום לטבול את כפות הרגליים הדואבות במים מינרליים חמים (ובערב טבלנו את כול גופינו במים שכאלה… וירדו מאיתנו שנים…). וכן, כמה פסלים שהחמצתי את יוצריהם בשל הלחץ שהפעילו החבר'ה: קר, גשם, אני מעכב, אתה לא ממש מוכרח לעשות book לכול פסל ופסל, בטח ובטח שלא מכול זווית אפשרית, אנחנו רעבים וכדומה… ונכנעתי לצו התנועה. מה אתם הייתם עושים? אבל מספר צילומים שהצלחתי לשנורר בכול זאת אציג בפניכם – בעיקר בשביל האווירה:

 

הגיעה שעת הצהרים. מיצינו כדבעי את שהעמיד לרשותנו המוזיאון. התקפלנו. השמים נותרו אפורים. השמש לא זרח. ובכול אופן שמנו פעמינו אל ההרים. אל הערפל והעננים הצהובים של הגפרית, אל הפסגות, אל האגם. ברגל לתחנת האוטובוס, ואחר-כך רכבת הרים (פס אחד), החלפה לרכבל, שיט בספינה, ושוב אוטובוס שיחזיר אותנו לריוקאן.  ועל כך יסופר, אם בכלל, במקום אחר.

את המאמר הזה השלמתי לאחר רעידת האדמה שפקדה את איי יפן. נקווה שישתקמו. ראו בכך מחווה ליפן בימים קשים אלה.

צילומים: משה הרפז (אפריל 2010). כול הצילומים הוקטנו על מנת להעלותם לאתר. כל הזכויות שמורות. סדר הצילומים – פחות או יותר בהתאם להתקדמות בשבילי המוזיאון הפתוח. פורסם לראשונה ב-16.6.2011 בפוסט-מגזין "במחשבה שניה" לנושאי חברה, תרבות ותקשורת.

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: